ਖਾਸ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ...?


ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ
 • ਟੈਸਕੋ ਨੈਸਲ ਜੂਨੀਅਰ 350 ਜੀ ਪੈਕ ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ .13.99 ਲਈ ਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਨੇਸਲ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ.
 • ਬੇਬੀਲੋਨ ਨੇ ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿਖੇ ਪੀਐਲਐਨ 42.99 ਲਈ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕ
 • ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ ਬਾਇਓ ਨੇ ਸਪੈਸਲ ਕੀਤੀ ਕੁਕੀਜ਼, ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 5.99 ਲਈ 125 ਜੀ ਪੈਕ
 • ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਦਲੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 230 ਜੀ ਪੈਕ 7.49 ਪੀਐਲਐਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਉਤਪਾਦ 50% ਸਸਤਾ (3.95 ਪੀਐਲਐਨ) ਕੈਰੇਫੌਰ ਵਿੱਚ
 • ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 4.69 ਲਈ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੀਮ ਮਿਲਕ ਦਲੀਆ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ
 • ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਨ 3.19 ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਪਕਵਾਨ
 • ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ ਪੀਐਲਐਨ 13.99 'ਤੇ 3 ਸੋਧਿਆ ਦੁੱਧ, ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੀਮ 2 ਪੀ ਐਲ ਐਨ 14.49' ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਦੁੱਧ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਿੱਪ ਬਾਇਓ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 3.49 ਲਈ ਸੁਪਰ ਫਰਮ ਵਿਖੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਨੇਸਲ ਐਨ ਐਨ ਪ੍ਰੋ ਬੇਬੀ ਮਿਲਕ ਪੈਕ 400 ਜੀ ਪੀ ਐਲ ਐਨ .5१.9 at ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਉਤਪਾਦ 50% ਸਸਤਾ ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ. 20.50) ਕੈਰੇਫੌਰ ਵਿਖੇ) ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੀਮ ਮਿਲਕ ਮਿਠਆਈ 4.100 ਗ੍ਰਾ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 5.49 'ਤੇ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ
 • ਟੇਸਕੋ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਬਰ ਮਿਠਆਈ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 49.4949 ਲਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 190 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ
 • ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ ਡਿਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਪੀ ਐਲ ਐਨ g.4919 ਲਈ g 190g ਪੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਡਿਨਰ 190 ਜੀ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 4.89 ਲਈ ਸੁਪਰ ਫਰਮ ਵਿਖੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ
 • ਨੇਸਲ ਸਿਨਲਾਕ ਗਲੂਟਨ ਮੁਕਤ ਉਤਪਾਦ, 500 ਜੀ, ਕੀਮਤ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 21.99 ਸੁਪਰ ਫਰਮ 'ਤੇ
 • ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 1.99 ਲਈ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿਚ ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਭੋਜਨ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ, ਕੌਫਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਨ 4.99 ਲਈ 250 ਗ੍ਰਾਮ
 • ਬੇਬੀਲੋਨ ਨੇ 2,3,4 ਸੁਧਾਰੀ ਫਰਮ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ
 • ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਪੀਐਲਐਨ 2.99 ਲਈ 190 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ ਫਰੂਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪੈਕ
 • ਅਬੋਚਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਮਿਠਆਈ 4.25 ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ 190 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਖਾਣਾ, 190 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੈਕ, ਅਚਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਨ 4.39 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਬੋਚੋਵਿਟਾ ਚਾਵਲ ਦਲੀਆ ਪੁਣੇ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਐਲਐਨ 5.15 ਲਈ ਆਚਨ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰੈਬਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਚਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ 2.65 ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ. ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ 130 ਜੀ
 • ਆਓਸਨ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸਲੇ ਦੁੱਧ-ਚਾਵਲ ਦਲੀਆ 230 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੀਐਲਐਨ 6.49 ਲਈ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ:

 • ਪੀਐਲਐਨ 79.89 (ਮਿਡੀ 0.53 ਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ ਰੀਅਲ ਵਿਚ ਪੈਂਪਰਸ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰਸ ਮੈਗਾ ਪੈਕ.
 • ਸੁਪਰ ਫਰਮ ਵਿਖੇ ਪੀਐਲਐਨ 39.99 ਲਈ ਪੈਂਪਰ ਮੈਕਸੀ ਪੈਕ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਪੈਕ
 • ਕੈਰਫੌਰ (ਮਿਡੀ 70 ਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ 41.99 ਪੀਐਲਐਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕਿੰਗ ਪੈਂਪਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਪੇਪਰਸ ਬੇਬੀ ਰੀਅਲ ਵਿਚ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 24.99 ਲਈ ਬਲਕ ਪੈਕਜਿੰਗ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 6 ਪੈਕ) ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ
 • ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ ਗਿੱਲੇ ਪੂੰਝਦੇ ਹਨ 4x80 ਪੀਸੀ. ਰੋਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 13.99 ਲਈ
 • ਸੁਪਰ ਫਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 30% ਦੀ ਛੂਟ
 • ਪੀ ਐਲ ਐਨ 19.99 ਲਈ ਕੈਰੇਫੌਰ ਵਿਚ ਲਵਲਾ ਪਾ powderਡਰ 1.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 1.5 ਐਲ ਹਾਈਪੋਲੇਰਜੈਨਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤਰਲ
 • Nivea ਬੇਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸੁਪਰ ਫਰਮ 'ਤੇ PLN 11.99' ਤੇ 150-250 ਮਿ.ਲੀ.
 • ਬੇਬੀਡ੍ਰੀਮ 60 ਪੀਸੀ ਫਲੇਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿੱਚ 5.49 ਪੀਐਲਐਨ ਤੇ
 • ਏਏ ਇੰਟੀਮੇਟ, ਗੂਗਲ ਸਫਾਈ ਸਾਬਣ ਪੀਐਲਐਨ 10.99 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਵਿਚ 300 ਮਿ.ਲੀ.
 • ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ PLN 6.39 ਲਈ ਅਸਲ ਸਨਬਰਨ ਕਰੀਮ 150 ਮਿ.ਲੀ.
 • ਬੇਬੀਡਰੀਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੈਡ 10 ਪੀਸੀ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਚ 9.99 ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ
 • ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਨ 3.99 ਲਈ ਰੀਅਲ ਬੇਬੀ ਪਾ powderਡਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ
 • ਬੇਬੀਡਰ੍ਰੀਮ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ .5.49 ਲਈ 250 ਮਿ.ਲੀ.
 • ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਪੀਐਲਐਨ 9.99 ਲਈ 200 ਮਿ.ਲੀ.
 • ਟੈਸਕੋ ਲਵ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਪੀਐਸਐਨ 24.99 (ਮਿਡੀ ਪੀਐਲਐਨ 0.50) ਟੈਸਕੋ ਵਿਖੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਟੈਸਕੋ ਲਵ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ ਨੇ 64 ਦਾ ਪੈਕ ਪੂੰਝਿਆ ਟੈਸਕੋ ਵਿਖੇ ਪੀ ਐਲ ਐਨ N.49 4. 'ਤੇ
 • ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਨਡੀ ਗਿੱਲੇ ਪੂੰਝ ਟੇਸਕੋ ਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ. 9.9 ਲਈ 2 + 1 ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਟੇਸਕੋ ਵਿਖੇ 5.69 ਪੀਐਲਐਨ ਪੈਕ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੂੜੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜ਼ੀਜਾ ਤਰਲ
 • ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਬੇਬੀ ਸਫਾਈ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 4x56 ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ. ਕੌਫਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਲ.ਐੱਨ .15.49 'ਤੇ
 • ਵਿੱਕੀਜ਼ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਮਾਈਡ ਅਤੇ ਕੋਫਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਨ 5.99 ਪ੍ਰਤੀ 300 ਮਿ.ਲੀ. ਪੈਕ 'ਤੇ ਨਰਮ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੌਬੀਨੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਉਫਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪੀਐਲਐਨ 5.99 ਲਈ 400 ਮਿ.ਲੀ.

ਹੋਰ:

 • ਕੈਨਪੋਲ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਤਲ ਨੇ ਸੁਪਰ ਫਰਮ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ. 8.99 ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ
 • ਸੁਪਰ ਫਰਮ ਵਿਖੇ ਪੀਐਲਐਨ 19.99 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ (2 ਪੀਸੀ)

ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਸਲ 03/09/04/2014

ਟੈਸਕੋ 03/09/04/2014

ਕੌਫਲੈਂਡ 03/09/04/2014

ਕੈਰੇਫੌਰ 2/07/04/2014

ਸੁਪਰ ਫਰਮ 27.03-09.04.2014

ਰੋਸਮੈਨ 31/03/2014 ਤੋਂ…

ਪੋਲੋ 02-08.04.2014

ਅਚਨ .2014 04:.2014.

ਵੀਡੀਓ: Why You Should or Shouldn't Become an Expat (ਸਤੰਬਰ 2020).