ਖਾਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੱਕੀ


ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ
  • ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੁੱਧ ਪੀਐਲਐਨ 59.99 ਲਈ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿੱਚ 2.3.4 1200 ਗ੍ਰਾਮ,
  • ਇਕ ਪੈਕ ਲਈ ਪੀਐਲਐਨ 13.99 ਤੇ ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿਚ ਬੇਬੀਕੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ,
  • ਰੋਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡਿਨਰ, ਪੀ ਐਲ ਐਨ 19.1919,
  • ਪੀਐਲਐਨ 2.99 ਲਈ ਰੋਸਮੈਨ ਵਿਚ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰੀਮ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਆਈ,
  • ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਪੀਐਲਐਨ 5.49 ਲਈ ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਲੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਰੇਫੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਆ ਪੀਐਲਐਨ 5.49 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,
  • ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੇਟ 'ਤੇ ਦੋ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ PLN 4.45 ਲਈ ਬੋਬੋਵਿਟਾ ਸੂਪ ਜਾਂ ਡਿਨਰ.
  • ਪੀਐਲਐਨ 10.99 ਲਈ ਕੈਰੀਓਫੁਰ ਵਿੱਚ ਨੇਸਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ,

ਸਫਾਈ ਉਪਕਰਣ

  • ਪੀਐਲਐਨ 42.99 ਲਈ ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੇਟ 'ਤੇ ਪੈੱਪਰਸ ਨੈਪੀਜ਼,

ਹੋਰ

ਅਸਲ 14-25.02.2015

ਰੋਸਮੈਨ 09/01/2015 ਤੋਂ

ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੀਟ 14-21.01.2015

ਕੈਰੇਫੌਰ 14-26.01.2015

ਵੀਡੀਓ: Jim Rohn - "Use Your Own Mind to Think and create your own success" 2017 (ਅਗਸਤ 2020).