ਖਾਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੀਮਤਾਂ


ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ
  • ਪੀ ਐਲ ਐਨ 3.44 ਲਈ ਕੌਫਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਬੋਵਿਤਾ ਮਿਠਆਈ 190 ਗ੍ਰਾਮ
  • ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰ-ਫਰਮ 1' ਤੇ ਗਰਬਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ 50% ਸਸਤਾ,

ਸਫਾਈ ਉਪਕਰਣ

  • ਪੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. K.land for ਲਈ ਕੌਫੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਾਂਬੀਨੋ ਗਿੱਲੇ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਬੇਬੀ ਨਿਵੀਆ ਨੇ ਪੀ ਐਲ ਐਨ 19.99 ਲਈ ਡ੍ਰੋਜੀਰੀਆ ਨਟੁਰਾ 4 ਪੈਕੇਜ,
  • ਪੀਵੀਐਨ 13.99 ਲਈ ਡ੍ਰੋਜੀਰੀਆ ਨਟੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਵੀਆ ਬੇਬੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਜੈੱਲ,
  • ਪੀਐਲਐਨ 44.99 ਲਈ ਡ੍ਰੋਜੀਰੀਆ ਨਟੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੈਂਪਰ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਪੀਐਲਐਨ 0.01 ਲਈ ਪੈਮਪਰ ਸਪਾਇਨ,
  • ਪੀ ਐਲ ਐਨ 7.99 'ਤੇ ਡ੍ਰੋਜੀਰੀਆ ਨਟੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬੌਬੀਨੀ ਬੇਬੀ ਬਾਥ ਲੋਸ਼ਨ
  • ਛੇ ਪੈਕਾਂ ਲਈ ਪੀਐਲਐਨ 22.89 'ਤੇ ਅਚਨ ਵਿਚ ਪੈਂਪਰਸ ਬੇਬੀ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ,

ਕੌਫਲੈਂਡ 10/02/2016 ਤੱਕ

ਪੋਲੋ ਮਾਰਕੀਟ 09.2016 ਤੱਕ

ਕੁਦਰਤ 17 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ

ਸੁਪਰ ਫਰਮ 17 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ

ਅਚਾਨ 9 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੱਕ

ਵੀਡੀਓ: krishi vigyan kenders punjab training programme -january calender (ਸਤੰਬਰ 2020).